سایز کلمات

دعواکن… ولی با کاغذت 

اگرازکسی ناراحتی؛ یک کاغذبردارو یک مداد

 هرچه خواستی به او بگویی,روی کاغذبنویس.

خواستی هم داد بکشی تنهاسایزکلماتت را بزرگ کن 

نه صدایت را…
 
آرام که شدی،برگردوکاغذت رانگاه کن.

آنوقت خودت قضاوت کن 

حالامیتوانی تمام خشم نوشته هایت رابا پاک کن عزیزت پاک کنی 

دلی هم نشکانده ای, وجدانت را نیازرده ای.

خرجش همان مدادو پاک کن بود,نه بغض و پشیمانی 

"گاهی میتوان از کوره خشم پخته تربیرون آمد

/ 3 نظر / 27 بازدید
گل سرخ پژمرده . . . .

رعنا گذشت از کوچه ام ریحان نشانده عظر را در کام من شیرین شده هر گاه که گویم نام او

نسیم

باسلام . خیلی زیبا بود

نسیم

سلام . افرین زیبا بود